Espacio Psicológico Siracusa - Barcelona

C/ de la Pobla de Lillet, 20 local 2 - 08028 Barcelona
consulta@epsiracusa.com
tel.: 639 337 932

Com treballem amb adults

Tot i que per cada tractament i pacient les fases i els objectius poden variar, en línies generals es segueixen les següents fases:

Durant les primeres entrevistes es realitza una exploració completa de la història del pacient i de les dificultats que porta a consulta. Es recull informació sobre els seus conflictes els seus símptomes, les seves carències, els seus patrons de relació desadaptats i, en definitiva, tot allò que pot estar relacionat amb el seu malestar actual.

Finalitzant el procés exploratori se li fa una devolució al pacient de la problemàtica observada i se li proposa un pla de tractament.

Si el pacient accepta la proposta terapèutica s´inicia la teràpia pròpiament dita. Aquesta consisteix en un conjunt de sessions on es treballen les manifestacions conscients e inconscients de les dinàmiques del pacient.

Les sessions s´inicien amb les experiències , els pensaments o els sentiments que el pacient porta a la consulta. A partir d´aquí, emergeixen associacions, resistències e interpretacions que es treballen des de la relació pacient-terapeuta.

A mesura que avança el tractament, aquesta relació amb el terapeuta es va fiançant i es genera una major confiança que reverteix en una comprensió més clara de les dificultats del pacient. Malgrat la comprensió és un dels objectius clau del tractament, s´espera que només sigui el punt de partida del canvi psíquic.

En la fase final de la teràpia, es pretén que aquest canvi es consolidi i la funció reflexiva s´incorpori en el funcionament mental del pacient.

El procés terapèutic està pensat amb base a una concepció del ser humà que entén a la persona integrada en una matriu relacional on els vincles afectius són essencials per la seva salut i benestar.


C/ de la Pobla de Lillet, 20 local 2 - 08028 Barcelona · consulta@epsiracusa.com
tel.: 639 337 932